Πρόσφατα Νέα
05 Μαρτίου 2019
Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από Διατάκτες»2. Τις διατάξεις του N.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στιςΟδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)3. Τις διατάξεις του N.3329/054. Το Ν.…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
11 Ιανουαρίου 2019
  Για ακόμη μια φορά, κάποιοι επέλεξαν το Νοσοκομείο της Άρτας για τα μικροκομματικά τους παιχνίδια και χρησιμοποίησαν το χαμηλό βαρομετρικό "Σοφία" για να κινηθούν σε χαμηλές πτήσεις αλλά χωρίς καμία σοφία. Διαβάσαμε ότι το…
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Ανακοινώσεις