Πρόσφατα Νέα
16 Ιανουαρίου 2015
Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας μέσα στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας που κάνει για την παροχή ποιοτικών Υπηρεσιών Υγείας στους συμπολίτες μας προχώρησε σε μια σημαντική αναβάθμιση της Οφθαλμολογικής Κλινικής με την πρόσφατη απόκτηση…
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Ανακοινώσεις
07 Ιανουαρίου 2015
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  2ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ» ( CPV 33181500-7)   Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθμ. 6507/11-12-2013 απόσπασμα πρακτικού της  17ης/03.12.2013 (θέμα 3ο)   Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
07 Ιανουαρίου 2015
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  2ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ» ( CPV 24111900-4)   Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθμ. 6507/11-12-2013 απόσπασμα πρακτικού της  17ης/03.12.2013 (θέμα 3ο)   Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
07 Ιανουαρίου 2015
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  2ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ( CPV 90523000-9)   Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθμ. 6507/11-12-2013 απόσπασμα πρακτικού της  17ης/03.12.2013 (θέμα 3ο)            Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...