Πρόσφατα Νέα
14 Δεκεμβρίου 2010
ΑΔΑ   4ΙΦΝ4690ΒΒ-8 Αριθμός Πρωτοκόλλου   158 Θέμα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Τελικός Υπογραφών Διοικητής - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - Ημερομηνία Απόφασης 17/11/2010 Ημερομηνία Ανάρτησης 14/12/2010 09:25:45 Είδος Απόφασης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Φορέας ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Μονάδα…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
20 Οκτωβρίου 2010
Ο Θεσμός της εθελοντικής αιμοδοσίας έχει καθιερωθεί και στη χώρα μας. Εμείς όμως οι Έλληνες αργήσαμε να συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότητα της κοινωνικής αυτής προσφοράς και έτσι οι ανάγκες της Ελλάδας σε αίμα δεν καλύπτονται ακόμη…
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Ανακοινώσεις
30 Σεπτεμβρίου 2010
Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της διαφήμισης προϊόντων καπνού και του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι
27 Αυγούστου 2010
Αποστολή της ΚΥΑ «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι
19 Αυγούστου 2010
Εφαρμογή Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση Ε.Σ.Υ.και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα Κεφ. Ζ΄περί μέτρων ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, τροποποίηση των Νόμων 3730/2008 και 3370/2005.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι
30 Ιουλίου 2008
Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων μεταποίησης φυτικών προϊόντων.
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι