Πρόσφατα Νέα
26 Απριλίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ 82 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.000 ,00 € με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
25 Απριλίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ /79/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : Χειρουργικών Εργαλείων Ενδοσκοπικών Επεμβάσεων (Λαπαροσκοπικά) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
25 Απριλίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ. / 80/2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Ατομικού Συνταγολογίου Χρέωσης Φαρμάκου Υλικού Παραπεμπτικών ανά Κέντρο, για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
24 Απριλίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 78 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00€ συμπ. ΦΠΑ
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
24 Απριλίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Δ.Σ. 76/2012 ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ , ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Διαβάστε περισσότερα...
24 Απριλίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ./ 75 /2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
24 Απριλίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ Δ.Σ. 74/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Διαβάστε περισσότερα...
24 Απριλίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.Δ.Σ. /73/ 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Διαχείρισης των Μολυσματικών Νοσοκομειακών Αποβλήτων του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...