Πρόσφατα Νέα
01 Φεβρουαρίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ./ 17 /2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
31 Ιανουαρίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 16 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : Ένδυσης - Υπόδησης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00€. συμπ. ΦΠΑ
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
30 Ιανουαρίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 14 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την Ανάδειξη Αναδόχου Απεντόμωσης-Απολύμανσης-Μυοκτονίας &Μικροβιοκτονίας των χώρων του Γ. Ν. Άρτας Κ.Υγείας –Αγροτικά Ιατρεία-Ξενώνας Ψυχαργώς ΤΕΕ Α΄Κύκλου & Κε.Φ.Ι.Απ. Άρτας ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
27 Ιανουαρίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 13 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΑΕΡΙΑ (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
26 Ιανουαρίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 10 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
26 Ιανουαρίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 11 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΧΑΡΤΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00€ συμπ. ΦΠΑ
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
20 Ιανουαρίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 7 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Διαβάστε περισσότερα...
19 Ιανουαρίου 2012
«Παροχή συσσιτίων και τροφίμων - Αρωγή στις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες»
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι