Πρόσφατα Νέα
30 Νοεμβρίου 2012
Πρόχειρος Ανοικτός Διαγωνισμός ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στους χώρους του Γ.Ν. Άρτας, ΕΠΑ. Σ. Βοηθών Νοσηλευτών & ΚΕ. Φ. Ι. ΑΠ Άρτας, για ενάμιση μήνα (1 & 1/2) Μήνες. Προϋπολογισθείσης δαπάνης : 73.800,00 € Συμπεριλαμβανομένου…
Διαβάστε περισσότερα...
16 Οκτωβρίου 2012
Η Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι
02 Οκτωβρίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ / 188 /2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΚΑΥΣΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις %. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 20-11-2012. Ημέρα: Τρίτη. Ώρα: 10.00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Άρτας – Γραφείο Προμηθειών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: ΚΑΥΣΙΜΑ…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...