Πρόσφατα Νέα
19 Ιανουαρίου 2012
«Παροχή συσσιτίων και τροφίμων - Αρωγή στις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες»
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι
03 Ιανουαρίου 2012
Δημοσίευση ακύρωσης διακήρυξης Δ.Σ./188/2011, Αναρτητέα στο Διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΒΟΝ14690ΒΒ-Υ7Ν.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
20 Δεκεμβρίου 2011
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ.189/ 2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
20 Δεκεμβρίου 2011
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 190 / 2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:50.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
19 Δεκεμβρίου 2011
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ187/ 2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000,00€ συμπ. ΦΠΑ
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
19 Δεκεμβρίου 2011
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ187/ 2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Διαβάστε περισσότερα...
16 Δεκεμβρίου 2011
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ. / 188//2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Ατομικού Συνταγολογίου Χρέωσης Φαρμάκου Υλικού Παραπεμπτικών ανά Κέντρο, για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...