Πρόσφατα Νέα
26 Ιανουαρίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 11 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΧΑΡΤΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00€ συμπ. ΦΠΑ
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
20 Ιανουαρίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 7 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Διαβάστε περισσότερα...
19 Ιανουαρίου 2012
«Παροχή συσσιτίων και τροφίμων - Αρωγή στις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες»
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι
03 Ιανουαρίου 2012
Δημοσίευση ακύρωσης διακήρυξης Δ.Σ./188/2011, Αναρτητέα στο Διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΒΟΝ14690ΒΒ-Υ7Ν.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
20 Δεκεμβρίου 2011
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ.189/ 2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
20 Δεκεμβρίου 2011
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 190 / 2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:50.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
19 Δεκεμβρίου 2011
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ187/ 2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000,00€ συμπ. ΦΠΑ
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...