Πρόσφατα Νέα
10 Απριλίου 2012
Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης του Ανοικτού διαγωνισμού με αριθμ. ΔΣ/30/2012 για την Ανάδειξη Αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
04 Απριλίου 2012
Ακύρωση του ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού (αριθμ.Διακ.ΔΣ57/2012) για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Εξετάσεων με Ταυτόχρονη παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού (Αναλυτές & Αναλώσιμα) για τις ανάγκες του ΓΝ Άρτας & των Υγειονομικών Μονάδων Ευθύνης του. Προϋπολογισμού :220.000,00€
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
03 Απριλίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ /66/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
03 Απριλίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ./ 65 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ( ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
03 Απριλίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 64/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΕΝΤΥΠΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
Ετικέτες
03 Απριλίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ./ 63 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
03 Απριλίου 2012
Πρόχειρος Διαγωνισμός με τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ, ΕΠΑ. Σ. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ & ΚΕ. Φ. Ι. ΑΠ Άρτας ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :…
Διαβάστε περισσότερα...
03 Απριλίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ /62/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
30 Μαρτίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ /59/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...