Πρόσφατα Νέα
27 Μαρτίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ /50/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
27 Μαρτίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ / 53 /2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΚΑΥΣΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης : Ποσοστό έκπτωσης επί τοις %
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
14 Μαρτίου 2012
<<Διευκρινήσεις του δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου με αριθμ. Διακήρυξης Δ. Σ. /9/2012>>, σε εφαρμογή του από 14-03-2012 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του ανωτέρω διαγωνισμού.
Διαβάστε περισσότερα...
09 Μαρτίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ /09/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
Διαβάστε περισσότερα...
07 Μαρτίου 2012
Διευκρινήσεις επί των προδιαγραφών σε είδος της Διακήρυξης με αριθμ. ΔΣ/9/2012 για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου (α/α249 Κυκλώματα Αναπνευστήρα απλά).
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
29 Φεβρουαρίου 2012
<< Διευκρινήσεις του δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου με αριθμ. Διακήρυξης Δ. Σ. /9/2012>>, σε εφαρμογή του αριθμ. 3/28-02-2012 θέμα 1ο απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας.
Διαβάστε περισσότερα...
29 Φεβρουαρίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. /32./2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣμε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
29 Φεβρουαρίου 2012
Παροχή διευκρινήσεων στο διαγωνισμό για την προμήθεια Αναλώσιμου Ορθοπεδικού Υλικού (επίδεσμοι) με αριθμ. Διακήρυξης Δ. Σ. /18/2012.
Διαβάστε περισσότερα...
28 Φεβρουαρίου 2012
Διευκρινήσεις για το ζητούμενο προσωπικό - εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας (σελίδα 38 ) του δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Καθαριότητας με αριθμ. Διακήρυξης Δ. Σ. /30/2012.
Διαβάστε περισσότερα...