Πρόσφατα Νέα
24 Νοεμβρίου 2011
Π Ρ Α Ξ Η 31/ 24 - 11 - 2011Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. 167/10-5-2010 (τ.Υ.Ε.Θ&Ο.Δ.Φ.Δ.&Ε.Δ.Τ.) της αριθ.ΔΥ1δ/Γ.Π.142043/10-5-2010 απόφασης της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για διορισμό…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
13 Δεκεμβρίου 2011
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 162 /17-11-2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για τα Τ.Ε.Π του Νοσοκομείου, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 64.200,00 € συμπερ. Φ.Π.Α.  Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε την ακύρωση της αριθμ. Δ.Σ. 162 /12-11-2011 Διακήρυξης του…
Διαβάστε περισσότερα...
13 Δεκεμβρίου 2011
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε την ακύρωση της αριθμ. Δ.Σ. 164 /21-11-2011  Διακήρυξης του Γ. Ν. Άρτας για την προμήθεια & Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού σύμφωνα με την αριθμ. 32 / 07-12-2008 (Θέμα 9ο ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.…
Διαβάστε περισσότερα...
25 Νοεμβρίου 2011
Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α΄32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.»
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι
02 Νοεμβρίου 2011
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
25 Οκτωβρίου 2011
«Ένταση ελέγχων για την απαγόρευση του καπνίσματος.»
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι
15 Σεπτεμβρίου 2011
Αποστολή της υπ. Αριθμ. 93828/18-8-2011 (ΦΕΚ. 2026/τβ/12-9-2011)ΚΥΑ «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική άνω των 300 τμ.»
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι
01 Σεπτεμβρίου 2011
«Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία ημερήσια και νυχτερινά όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ιδιωτικών και δημόσιων και στους βρεφονηπιακούς- παιδικούς σταθμούς δημόσιους και ιδιωτικούς»
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Εγκύκλιοι