Πρόσφατα Νέα
06 Φεβρουαρίου 2012
Διευκρινήσεις των ειδών με α/α 22, α/α 41 και α/α 259 στο διαγωνισμό για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου με αριθμ. Διακήρυξης Δ. Σ. /9/2012.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
02 Φεβρουαρίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 19 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την Ανάδειξη Αναδόχου για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για το Γ. Ν. Άρτας, Κ. Υγείας, Ψυχαργώς, Νοσηλευτική Σχολή, & Κε.Φ.Ι.Απ. Άρτας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00€…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
02 Φεβρουαρίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ /18 /2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Διαβάστε περισσότερα...
01 Φεβρουαρίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ./ 17 /2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
31 Ιανουαρίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 16 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : Ένδυσης - Υπόδησης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00€. συμπ. ΦΠΑ
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
30 Ιανουαρίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 14 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την Ανάδειξη Αναδόχου Απεντόμωσης-Απολύμανσης-Μυοκτονίας &Μικροβιοκτονίας των χώρων του Γ. Ν. Άρτας Κ.Υγείας –Αγροτικά Ιατρεία-Ξενώνας Ψυχαργώς ΤΕΕ Α΄Κύκλου & Κε.Φ.Ι.Απ. Άρτας ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
27 Ιανουαρίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 13 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΑΕΡΙΑ (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
26 Ιανουαρίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 10 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...