Πρόσφατα Νέα
30 Σεπτεμβρίου 2004
Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 139 της 30ής Απριλίου 2004).Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 αντικαθίσταται…
Διαβάστε περισσότερα...
30 Απριλίου 2004
Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 139 της 30ής Απριλίου…
Διαβάστε περισσότερα...
29 Απριλίου 2004
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑΔιορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
22 Φεβρουαρίου 2002
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Ν. 2308/95
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Ανακοινώσεις
28 Ιανουαρίου 2002
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων τηςνομοθεσίαςγια τα τρόφιμα, για την ίδρυση της ΕυρωπαϊκήςΑρχήςγια την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...