Χειρουργικός Τομέας

Ο Χειρουργικός Τομέας έχει δυναμικότητα 149 κλινών και περιλαμβάνει τα πιο κάτω τμήματα και μονάδες

Τμήματα

 • Γενικής Χειρουργικής
 • Ορθοπαιδικό
 • Ουρολογικό
 • Οφθαλμολογικό
 • Ωτορινολαρυγγολογικό
 • Γυναικολογικό - Μαιευτικό
 • Αναισθησιολογικό
 • Οδοντιατρικό
 • Νευροχειρουργικό
 • Γναθοχειρουργικό

Μονάδες

 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ., δυναμικότητας 7 κλινών)
 • Μεταναισθητικής Φροντίδας ( Μ.Μ.Α.Φ.)