Τομέας Ψυχικής Υγείας

Ο Τομέας Ψυχικής Υγείας περιλαμβάνει

  •  το Ψυχιατρικό τμήμα

καθώς και

  • τις δομές του προγράμματος "ΨΥΧΑΡΓΩΣ".