Διατομεακά και λοιπά τμήματα

Στην Ιατρική Υπηρεσία λειτουργούν σαν διατομεακά τα τμήματα:

  • Ημερήσιας Νοσηλείας

και 

  • το αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Επίσης στην Ιατρική Υπηρεσία ανήκουν και τα τμήματα:

  • Παραϊατρικού προσωπικού
  • Κοινωνικής Εργασίας
  • Διαιτολογίας - Διατροφής