Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικού αποτελείται από τα τμήματα:

  • Τεχνικού

και 

  • Βιοιατρικής  Τεχνολογίας