Ιατρική Υπηρεσία

Η Ιατρική Υπηρεσία του Νοσκομείου Άρτας διαρθρώνεται σε τομείς. Στους τομείς αυτούς ανήκουν τμήματα και μονάδες καθώς επίσης υπάρχουν και διατομεακά τμήματα και λοιπά τμήματα. 
Η ακριβής διάρθρωση, βάση του ισχύοντα οργανισμού του Νοσοκομείου φαίνεται πιο κάτω:

 • Παθολογικός, με δυναμικότητα 152 κλινών
 • Χειρουργικός, με δυναμικότητα 149 κλινών
 • Εργαστηριακός
 • Ψυχικής Υγείας, με δυναμικότητα 9 κλινών
 • Δημόσιας Υγείας

Στους τομείς λειτουργούν τακικά Εξωτερικά Ιατρεία αντιστοίχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των Εξωτρικών Ιατρείων καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοκητή του Νοσοκομείου.
Αυτή την στιγμή λειτουργούν τα πιο κάτω Εξωτερικά Ιατρεία:

 • Παθολογικό
 • Καρδιολογικό
 • Υπερήχων καρδιάς
 • Πνευμονολογικό
 • Παιδιατρικό
 • Γαστρεντερολογικό
 • Ορθοπαιδικό
 • Νεφρολογικό
 • Νευροχειρουργικό
 • Νευρολογικό
 • Οδοντιατρικό
 • Χειρουργικό
 • Ψυχιατρικό
 • Ωτορινολαρυγγολογικό
 • Ουρολογικό
 • Ανδρολογικό
 • Οφθαλμολογικό - Οπτικά πεδία
 • Μαιευτικό