Πρόσφατα Νέα
19 Ιανουαρίου 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ : 9 / 2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.865,30 € συμπ. ΦΠΑ