Πρόσφατα Νέα
23 Φεβρουαρίου 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 28/ 2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ OIKONOMIKOY ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ( ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.000,00 € συμπ. ΦΠΑ