Πρόσφατα Νέα
15 Ιουλίου 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ : 119 / 2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ