Πρόσφατα Νέα
08 Νοεμβρίου 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.20822/8-11-17

ΓΡΑΦΕΙΟ, ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ, ΕΡΜΑΡΙΟ, ΤΡΑΠΕΖΙ