Πρόσφατα Νέα
09 Νοεμβρίου 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.20892/9-11-17

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΠΕΔΙΑ U, ΠΕΔΙΑ ΑΚΡΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ