Πρόσφατα Νέα
09 Νοεμβρίου 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 20893/9-11-17

ΠΛΕΓΜΑ e-PTFE, ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΝΑ, ΣΕΤ ΠΛΥΣΗΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΦΘ/ΚΟ, ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ