Πρόσφατα Νέα
09 Νοεμβρίου 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 20895/9-11-17

ΚΛΙΠ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ, ΦΙΑΛΙΔΙΑ PAP TEST, ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.Χ., ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΦΙΛΜΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ