Πρόσφατα Νέα
13 Νοεμβρίου 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΡΑΝΙΑΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ , ΒΑΣΕΙ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ