Πρόσφατα Νέα
29 Νοεμβρίου 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ.124 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» (CPV 39831200-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας.