Πρόσφατα Νέα
04 Δεκεμβρίου 2017

Διακηρυξη Για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CPV 24111500-0) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.004,16 € συμπ/νου ΦΠΑ,

Σχετικά Άρθρα