Πρόσφατα Νέα
11 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 51/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια: ΝΑΡΘΗΚΕΣ (CPV:33141760-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κ