Πρόσφατα Νέα
28 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 83/2018 ΣΥΝΟΠ. ΔΙΑΓ.Για την «Απολύμανση του δικτύου σωληνώσεων, των μηχανημάτων παραγωγής απιονισμένου νερού και των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης της Μ.Τ.Ν.»