Πρόσφατα Νέα
01 Οκτωβρίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 85 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Υπηρεσίες Προστασίας από ακτινοβολία (Ακτινοπροστασία),(CPV:90721600-3) του Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ