Πρόσφατα Νέα
07 Δεκεμβρίου 2018

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων για την ΣΟΧ 1/2018

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων για την 

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 /2018 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες Καθαριότητας και Εστίασης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)

Στα επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε τους αντίστοιχους προσωρινούς πίνακες (κύριοι, επικουρικοί και απορριπτέων) 

Άρτα, 7/12/2018

Διαβάστηκε 1616 φορές