Πρόσφατα Νέα
20 Δεκεμβρίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.104 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη Αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» (CPV 79212200-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτα