Πρόσφατα Νέα
29 Μαρτίου 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 15 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ»(CPV 33731110-7), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας