Πρόσφατα Νέα
28 Νοεμβρίου 2019
Με βάση το πρακτικό με αρ.πρωτ.: 28527/27-11-2019 της επιτροπής αξιολόγησης για την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019  για την Πρόσληψη Εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
24 Οκτωβρίου 2019
Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα επτά (47) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας και εστίασης του Γενικού Νοσοκομείου…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
22 Μαΐου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
27 Μαρτίου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                               …
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
07 Δεκεμβρίου 2018
Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων για την  Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 /2018 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…
Διαβάστε περισσότερα...
16 Απριλίου 2018
Προκηρύσσουμε για πλήρωση την παρακάτω θέση του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία: Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας  στο βαθμό του Επιμελητή Β ΄   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
26 Μαρτίου 2018
Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι: Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...