Πρόσφατα Νέα
Εφημερίδα της Υπηρεσίας

ΚΛΙΠ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ, ΦΙΑΛΙΔΙΑ PAP TEST, ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.Χ., ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΦΙΛΜΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN-ROSE, ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ 5 ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

ΠΛΕΓΜΑ e-PTFE, ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΝΑ, ΣΕΤ ΠΛΥΣΗΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΦΘ/ΚΟ, ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΠΕΔΙΑ U, ΠΕΔΙΑ ΑΚΡΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ