Πρόσφατα Νέα
23 Αυγούστου 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ / .127 /2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΚΑΥΣΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης : Ποσοστό έκπτωσης επί τοις %

23 Αυγούστου 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ / 53 /2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΚΑΥΣΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης : Ποσοστό έκπτωσης επί τοις %